SKAISTUMKOPŠANAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANAI NOTEIKTĀS MINIMĀLĀS HIGIĒNAS PRASĪBAS TIEŠSAISTĒ 27.09., 26.10. un 05.12.

Nodrošināsim higiēnas prasību pamatzināšanas saimnieciskās darbības veicējiem, kuri sniedz skaistumkopšanas – friziera, manikīra un pedikīra pakalpojumus, izmantojot fiziskās, fizikālās un ķīmiskās metodes, atbilstoši 2018. gada 9. oktobra noteikumiem Nr. 631 “Higiēnas prasības skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanai”

Programma:

  • Infekcijas slimības, to izplatības risks skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanas laikā
  • Pasākumi infekcijas slimību risku samazināšanai
  • Personīgās higiēnas prasības (apģērbs, cimdu lietošana)
  • Roku mazgāšanas un dezinfekcijas metodes
  • Darba piederumu dezinfekcijas un sterilizācijas metodes
  • Pakalpojuma sniegšanas telpu un aprīkojumu uzturēšana
  • Normatīvo aktu prasības, kas ir saistošas skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzējiem
  • Normatīvie akti par ķīmiskām vielām, biocīdiem
  • Normatīvie akti par atkritumu apsaimniekošanu un bīstamo atkritumu savākšanu
  • Noslēgumumā – apgūto zināšanu tests.

Apmācību ilgums: 1 diena no pl.10:00-17:00 (pārtraukums pl.12.00 – 12.40)

Semināra vieta: tiešsaiste

Cena:
40,-eur

Pēc apmācību programmas apguves un sekmīgi aizpildīta testa tiek izsniegta apliecība, kas derīga 5 gadus.
Apliecība tiks izniegta Starptautiskājā manikīra studijā